Voor wie is deze methode?

De Filippusmethode is toegankelijk voor iedereen die het belangrijk vindt zich te verdiepen in interactie en communicatie en daarbinnen meer wil ontdekken en leren. Een indruk van het bereik van OVERDULVE-EQUI en de Filippusmethode krijgt u door onder referenties te kijken.

De Filippusmethode wordt gebruikt door particulieren zowel als door organisaties en bedrijven.
De Filippusmethode verheldert in groeps- en teamvraagstukken zowel als bij individuele kwesties.
De Filippusmethode verheldert in privé-aangelegenheden evengoed als bij werkgerelateerde vragen.
De Filippusmethode is in iedere laag van een organisatie of bedrijf in te zetten.
De Filippusmethode wordt ook in trajecten van collega’s trainers, coaches en supervisoren ingezet.
De Filippusmethode ondersteunt bij vragen rond zingeving, levensbeschouwing en religie.
De Filippusmethode helpt opvoeders en ouders bij opvoedingsvragen.
De Filippusmethode maakt deel uit van onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

Individuele sessies kunt u particulier of vanuit uw werksituatie aanvragen. De methode is zo helder dat men zonder tijdverspilling ‘to the point’ komt. Daarom zijn 3 tot 5 sessies meestal voldoende. Vanuit kostenoogpunt is dat een prettige insteek.
Team-trainingen zijn op maat. De vraag van u als opdrachtgever staat centraal. Enkele thema’s waarvoor de Filippusmethode werd ingeschakeld zijn onder andere: leiderschapsstijlen, persoonlijkheidsontwikkeling, cliëntbejegening, samenwerkingsvraagstukken, agressiebeheersing, presentatie bij sollicitaties of acquisitie, cultuuromslag en veranderingstrajecten, fusieprocessen.

Tenslotte heeft OVERDULVE-EQUI ook samen met verschillende collega-trainers een aanbod. Onnodig te vermelden dat ook dit aanbod toegesneden wordt op de specifieke vraag van een bedrijf of organisatie.