OVERDULVE-EQUI is het coachings- en trainingsbureau waarin ik werk met paarden en met mensen. Ik heb me gespecialiseerd in wat zich onbewust in en daardoor tussen mensen afspeelt, en in wat daarvan zichtbaar is in de onderlinge interactie.

Ik werk volgens een door mij ontwikkelde methode waarbij, door paarden in te zetten, verbluffend snel inzichtelijk wordt waar verbale en non-verbale interactie elkaar aanvullen of tegenspreken: paardencoaching volgens de Filippusmethode!