Wat is de Filippusmethode?

De Filippusmethode berust op twee pijlers:

- inzicht ontwikkelen in wat u zelf aan lichaamstaal uitstraalt en leren dat effectief in te zetten

- inzicht ontwikkelen in wat de ander aan lichaamstaal uitstraalt en leren daar effectief op in te spelen

Uitgangspunt is: niet wat we met de mond belijden is doorslaggevend in contact met anderen, maar wat wij uitstralen geeft de doorslag.

Mijn streven is, u te laten ontdekken en ervaren hoe sterk de impact van die uitstraling is, en u te ondersteunen hiermee effectief te spelen. Introspectie en zelfreflectie helpen u daarbij.

De Filippusmethode berust op het geven van simpele opdrachten aan een paard, vanaf de grond. Dit maakt zichtbaar dat communicatie afhankelijk is van lichaamstaal. Lichaamstaal legt bloot wat zich ten diepste in iemand afspeelt; hiervan is iemand zich lang niet altijd bewust.
De interactie die ontstaat tussen mens en paard staat symbool voor de communicatie tussen mensen onderling. Deelnemers verkennen zo hun innerlijke terreinen van belemmerende overtuigingen, van verborgen verlangens, van onvermoede krachten en kwaliteiten, en van onontgonnen perspectieven.
De soms ontroerende of confronterende en vaak ook humoristische momenten zijn glashelder en spreken voor zichzelf.

Mensen met paarden samen laten werken blijkt een krachtig instrument voor persoonlijke reflectie en voor reflectie op gebeurtenissen. Daarvoor hoeft iemand niet jarenlang intensief met paarden bezig te zijn. Soms is drie minuten ‘in de bak met een paard’ al genoeg. Mijn kracht ligt erin om als tolk en vertaler de ondertiteling te verzorgen bij uw ervaring ‘in de bak’. Het is mijn uitdaging om deze vertaling zo te doen dat u zichzelf in een ander licht gaat zien in contact met anderen.

De kracht van de Filippusmethode is het belevingsleren. Het is een speels, betrokken en intens proces. Waarin u inzicht verkrijgt met het paard als spiegel, en vervolgens ondervindt  hoe woord, daad en intentie een eenheid worden met het paard als sparring-partner.
Samen, u en ik, geven we woorden aan de ontdekkingen en formuleren we handvatten voor in uw dagelijkse context. Op die manier wordt de ervaring cognitief geborgd.

De Filippusmethode ontwikkelde ik door de ontdekking van overeenkomst in communicatie van mensen en van paarden. Paarden blijken perfect in staat om gedrag van mensen te spiegelen. Het gaat er maar om of mensen ook verstaan wat de spiegel hen vertelt. Daarin heb ik mijn missie gevonden.

Trainingsacteurs en systeem-opstellingen werken vanuit eenzelfde idee. Met een paard is het effect des te groter omdat het 100 % zeker is dat het paard zich op niets anders baseert dan op wat de deelnemer doet, zegt en uitstraalt op dit moment, in het hier-en-nu. De feedback is derhalve goudeerlijk en heel direct.